کانون ایران نوین
تهران، خیابان ولیعصر

کانون ايران نوين يک شرکت گسترده تبليغاتي است که در زمينه هاي گوناگوني فعاليت دارد. ساختمان اين مجموعه بنايي چند طبقه است که در هر طبقه فعاليت متنوعي صورت مي گيرد. در اين پروژه آگاهي کامل از خواست کارفرما، امکان سنجي پتانسيل فضا و همسو سازي کاربري با آن در طراحي بسيار تاثير گذار شناخته شده و فرآذين تلاش نموده است تمام موارد رعايت شوند. در طراحي اين فضا تمام عناصر از قبيل پارتيشن، ميزهاي اداري، کمد و فايلينگ ها به صورت موازي فضاسازي نموده اند تا حداکثر استفاده از فضا و کاربري مورد نظر کارفرما به بهترين نحو تامين گردند.