پرشيا خودرو
تهران، كيلومتر 5 جاده مخصوص کرج

همواره باعث افتخار فرآذين بوده است كه مديران بين المللي از جمله نماينده انحصاري BMW در ايران، محصولات اين شركت را براي تجهيز فضا هاي كار خود پسنديده و براي دفعات متوالي به برند ايراني كه تمام تلاش خود را براي رعايت و دستيابي به استانداردهاي جهاني انجام مي دهد انتخاب مي نمايند.

ویدیو