ساختمان دفتر مرکزی نگین خودرو
تهران، بلوار ارتش

مجموعه نگین خودرو (نماینده رسمی رنو در ایران) پیش از استقرار در ساختمان جدید خود در نظر داشت چیدمان فضاهای کاری را بر اساس کاربری مدیریت، جلسات و اتاق های کارانجام دهد. فرآذین با استفاده از ویژگی پارتیشن سیستم FLAT در یکسان بودن نمای فریم های تک و دوجداره، جهت اتاق های کاری با ارتفاع کوتاه از پارتیشن تک جداره و جهت سالن های مدیریت و جلسات از پارتیشن های بلند شیشه ای دوجداره دارای پرده کرکره استفاده نمود و شفافیت دیوارها در هر طبقه علاوه بر کاربردی بودن، از لحاظ بصری وسعت بیشتری به فضا داد.

قبل از فرآذین با مجموعه های دیگر همکاری می کردیم ولی کیفیت جزییات، ساخت و اجرای فرآذین را نداشتند. چون شرکت نگین خودرو مدعی بهترین است، می توان گفت فرآذین که بهترینی برای بهترین ها است را انتخاب کردیم.

مهدیه نصیریطراح ارشد