کیسون
تهران، سعادت آباد

براي طراحي فضای اداری ساختمان مرکزی کيسون که يک مجموعه خصوصي خدمات مهندسي و ساخت در تراز جهاني است و به کارفرمايان داخل و خارج از کشور خدمات گسترده اي در زمينه مهندسي و پیمانکاری ارائه مي دهد، بيش از هر چيز خلق يک فضاي پذيرنده که آماده حضور در عرصه جهاني امروز مي باشد مد نظر فرآذين بوده است. ميز هاي گروهي با قفسه هاي معلق علاوه بر ايجاد حریم بصري، در حاليکه کاربران در فضايي کاملا ديجيتال مشغول کارند محلي براي کتاب ها و پرونده هاي ملموس ايجاد کرده اند. رنگ سفيد محصولات علاوه بر بخشيدن جلوه اي مدرن فضا را بازتر نموده است تا با وجود کثرت کاربران، پرازدحام به نظر نيايد.