سومیتومو

تهران، خیابان آفتاب

شرکت سوميتومو کورپوریشن يک شرکت ژاپني فعال در عرصه جهاني و گسترده در زمينه هاي گوناگون مي باشد. شناخت کارفرما از فضای کار اداري مدرن و خواسته هاي دقيق کارفرما دست فرآذين را در طراحي يک فضاي پويا و کارآمد باز گذاشته است.

پتانسيل مبلمان و پارتيشن هاي فرآذين در اين فضا توانست به بهترين نحو خود را به نمايش بگذارد و براي فضا يک کانسپت رفتاري مدرن را تعريف نمايد که کاربري فضاها را تفکيک کرده و در عين حال هماهنگي آنها با يکديگر حفظ نموده است. انعطاف پذیري و در عين حال هويت کاربري مبلمان و پارتيشن هاي اداري فرآذين در اين امر بسيار تاثيرگذار بوده اند.