سرمایه گذاری ایرانیان
تهران، میرداماد

در طراحي شرکت سرمايه گذاري ايرانيان که مجموعه اي با فعاليت اقتصادي مي باشد، اين ديدگاه پيشرو بوده است که در دنياي مدرن امروز فضاي کاري به عنوان يک کارت ويزيت سه بعدي عمل مي کند. شرکت فرآذين براي ايجاد يک هماهنگي موثر بين عناصر در يک تعامل کارآمد با آرشيتکت پروژه، تمام پارتيشن ها، ميزها و کمد هاي اداري را با سفارشی سازي براي فضا طراحي و اجرا نموده است که دقت در ترکيب عناصر و نتيجه کار کاملا مشهود مي باشد.

بارزترین ویژگی مجموعه فرآذین، سرعت عمل است.

داوود صادقیآرشیتکت