سرآوا پارس
پارک فن آوری پردیس

سرآوا پارس، مجموعه اي پيشرو در زمينه تجارت اينترنتي مي باشد، يك تجارت مدرن در يك چيدمان اداري مدرن.
فرآذين با ايجاد فضاهاي باز اداري و ورك استيشن هاي گروهي فرصت تبادل اطلاعات و تعامل همكاران جوان را ايجاد نموده است در حالي كه همه جا حتي ديوارها نيز با چيدمان آزاد وال تاكر هاي ساخته شده توسط فرآذين پذيراي ايده هاي جديد و به روز مي باشند.