نشر شهر
تهران، میدان آرژانتین | 1386

مجله معماری و شهرسازی
تهران، خیابان عباس آباد | 1388

چاپخانه راهنمای همشهری
تهران، جاده قدیم کرج | 1391

گردشگری هزاره غرب
آذربایجان غرب، ارومیه | 1391

سفارت استرالیا
تهران، میدان آرژانتین | 1387

فرهنگسرای بانو
تهران، پارک ساعی | 1385

مجموعه ورزشی آیسان
تهران، اقدسیه | 1390