• دانلود مدل طراحی میز

فرآذین جهت دسترسی آسان مدیران، معماران، طراحان و کاربران به مدل های سه بعدی محصولات برای چیدمان در نرم افزارهای ترسیمی، این امکان را فراهم کرده است تا با رعایت موارد درج شده در بخش حقوق مالکیت معنوی در وب سایت فرآذین فایل طراحی میز را دانلود نمایند.

  • Farazin : FRD-100 Series reception desk – Autocad Drawing Symbols (DWG) – Size: — KB