دانشگاه صنعتی شریف
تهران، خیابان آزادی

طراحي مجتمع فن آوري دانشگاه صنعتي شريف، که بر اساس طرح فضاي کار ابري توسط شرکت پناه صورت گرفته است در مسابقه دو سالانه معماري و معماري داخلي ايران به عنوان برنده اول در بخش معماري فضاهاي عمومي انتخاب شده است.
طراحي فضاهاي کار اداري حول يک ميان تالار (آتريوم) است که محلي براي اشتراک گذاري تفکرات و توانمندي هاي کاربران در يک رده کاري مي باشد. قابليت های پارتيشن فرآذين، دست معماران را براي طراحي اين فضا باز گذاشته است به طوري که پارتيشن ها با جداره شفاف دعوت کنندگي و تجزيه فضا را توأمان ايجاد کرده اند. همچنين فرآذين در طراحي، ساخت و اجراي ديوارپوش ها، پلکان و نرده هاي اين فضا با معماران جوان و خلاق اين شرکت طراح نهايت همکاري را نموده است تا وحدت اجرايي عناصر با ويژگي هاي منحصر به فرد محصولات فرآذين حفظ شود.