بانک سپه

تهران، اراضی عباس آباد

نخستين بانک ايراني در ساختمان ادارات مرکزي جديد خود واقع در ميدان آرژانتين که برجي 14 طبقه است اين بار يکي از نمادهاي مدرن شهري را به وجود آورده است و جهت جداسازي فضاهاي اداري از يکديگر و ايجاد راهروي مرکزي طبقات بر اساس پلان هاي تنظيم شده مهندسين نقش جهان پارس و طراحي معماري مهندس ميرميران از پارتيشن هاي دوجداره اداري فرآذين استفاده نموده اند.

با بهره گيري از حضور پارتيشن هاي فرآذين در نماي آتريوم برج به ارتفاع 10 طبقه بار ديگر پيشرو بودن خود در استفاده از عناصر معماري را به اثبات رسانده است. دراين پروژه پارتيشن ها به صورت سفارشي جهت ايمني و مقاومت بالا در زلزله و ساير خطرات احتمالي تحت نظارت مهندسين مشاور توليد و اجرا شده اند و پارتيشن هاي فرآذين قابليت هاي خود را براي حضور در فضاهاي گوناگون بيش از پيش به نمايش گذاشته اند.