ایرتویا
تهران، جاده دماوند

در طراحي فضای اداری مجموعه ايرتويا که نمايندگي انحصاري تويوتا، با ارزش ترين برند خودرو براي چندين سال متوالي در دنيا مي باشد حفظ گستردگي فضا يکي از عوامل موثر بوده است. به طوري که فريم هاي افقي پارتيشن با عمود شدن بر پنجره هاي آزاد نما علاوه بر فضا سازي درون کالبد ساختمان، هماهنگي ميان عناصر بنا را حفظ نموده است. طراحي و اجراي ميزهاي گروهي با ترکيب رنگ سفيد و سبز براي کاربران مشتاق، تعامل کاري در تمام روز را بدون خستگي و يکنواختي ساخته است. همينطور وحدت بصري ميان متريال به کار رفته در عناصر طراحي اداري فرآذين در ايجاد يک فضاي کاري پويا موثر بوده است.