آرنیکا
تهران، خیابان سرافراز

پارتيشن هاي فرآذين علاوه بر فضا سازي، جلوه اي مدرن در دفتر کار اين مجموعه خلق کرده است، فريم هاي افقي و شفاف پارتيشن ها باعث امتداد بخشيدن به فضا و هم زيبايي راهرو شده است.