فرآذین و اُبژه

اساس کار در فرآذین توجه همیشگی به طرح و حفظ ارزشهای مورد انتظار طراح است. همین رویکرد ما را روی فعالیت های آبژه به عنوان یکی از مهم ترین ایونت های معماری معاصر ایران متمرکز کرده است. این اولین بار است که با نگاهی منسجم تر از هر زمان به روند طراحی ، حرکت جدیدی را پایه ریزی خواهیم کرد. حرکتی که مدت هاست آرزوی جامعه طراحان در اجرای صحیح یک پروژه طراحی و ساخت با کیفیت آن است.

فرآذین بالاترین امکانات ممکن را در اختیار طراحان و معماران قرارخواهد داد. امکاناتی که اجرای بدون نقص یک طرح و جزئیات مهندسی را تضمین می کند.ما با برنامه ریزی های منسجم انجام شده به دنبال حمایت از طراحان صنعتی و معماران برای معرفی محصولات جدید با نام و امضا گروه طراحی هستیم.

نزدیکی فرآذین به عنوان یک تولیدکننده با سابقه، ضمانت انتقال کامل تجربه تولید به طراحان و در نتیجه انجام بدون نقص یک پروژه متفاوت طراحی تا اجرا خواهد بود.پروژه هایی که تا زمان تولید در فرآذین به نام گروه طراحی یا طراح ثبت خواهند بود.امیدواریم با همین رویکرد ، امکان انجام هر چه متفاوت تر تولیدات فرآذین و در نتیجه انتقال این سلیقه خاص به پروژه های معماران و طراحان ساختار شکن، فراهم گردد

تحقیق روی خاص ترین رویکردها

رنگ های استفاده شده، خطوط طراحی ساده، ظاهر مدرن از ویژگیهای مهم محصولات فرآذین است. ویژگی هایی که امکان هماهنگ شدن محصولات ما را با ماهیت سازمان های مختلف سفارش دهنده، عملی می سازند.

#دیزاینرز

با ما در تماس باشید

شمارش معکوس